Annons

Elektronikindustrins gas granskas

Oreglerad växthusgas från elprodukter ger större utsläpp än väntat.

Betydligt mer än väntat av den kraftiga växthusgasen kvävetrifluorid, NF3, läcker ut i atmosfären. Forskare har nu kontrollerat elektronikindustrins egna, teoretiska utsläppsberäkningar genom att helt enkelt mäta förekomsten av NF3 i atmosfären. Koncentrationen visade sig vara fyra gånger högre än förväntat. Forskarna såg att halten har tjugofaldigats sedan 1978 och att utsläppen ökar med 11 procent per år. Studien publicerades i tidskriften Geophysical Research Letters.

NF3 används för etsning vid tunnfilmsteknik, ett led i tillverkningen av till exempel mikrochips och platta bildskärmar. Elektronikindustrin har hittills hävdat att gasen bryts ner nästan fullständigt i samband med tillverkningsprocessen och därför orsakar endast marginella utsläpp. Men det stämmer alltså inte. Forskarna uppskattar i stället att ungefär 16 procent av den använda gasen släpps ut i atmosfären. För att uppmuntra effektivare tillverkningsmetoder föreslår de att NF3 bör inkluderas i gruppen perfluorkolväten, en av de sex växthusgaser som i dag regleras i Kyotoprotokollet.

Kvävetrifluorid är en 10 000–20 000 gånger effektivare växthusgas än koldioxid och har dessutom fem gånger så lång livslängd i atmosfären, drygt 700 år. Elektronikindustrins utsläpp av NF3 motsvarar hittills 67 miljoner ton koldioxid - ungefär lika mycket som länderna Finland, Sverige eller Danmark släpper ut totalt per år.

Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi och medlem i FN:s klimatpanel, påpekar dock att det kan bli missvisande att jämföra enskilda länders utsläpp med en hel industrigren:

- Per partikel har den här gasen mycket riktigt en kraftig effekt. Men utsläppen är än så länge så små att den sammantagna effekten blir försvinnande liten globalt sett.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar