Annons

Före sin tid, men ändå inte

För 200 år sedan.

Författare: 

Publicerad:

2009-01-01

I sin bok Philosophie zoologique, som utkom i två band år 1809, grundlade den franske biologen Jean-Baptiste de Lamarck (som för övrigt uppfann ordet biologi) den första sammanhängande evolutionsteorin. Bokens grundidé är att individuella erfarenheter och ändringar i vanor och miljö leder till ärftliga förändringar så att livsformerna utvecklas.

Hans teori föll snart mer eller mindre i glömska, men blev åter aktuell sedan Darwins alternativa utvecklingslära lagts fram precis 50 år senare (mer om darwinismen på annan plats i detta nummer).

Lamarcks idéer ansågs länge galna och fick sin nesliga kulmen i den jordbruksforskning som under flera decennier i mitten av 1900-talet leddes av den sovjetiske genetikern Trofim Lysenko. Men på senare år har så kallad epigenetisk forskning visat att vissa individiella erfarenheter faktiskt sätter permanenta spår i arvsmassan.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar