Annons

Återkoppling: Skeptisk påverkan?

I denna läsvärda artikel redovisas dels lundabotanisten J.G. Agardhs skeptiska hållning till Darwins teorier, dels att Fröding skrev en ironisk dikt om ett darwinististiskt experiment.

Annons

Publicerad:

2009-03-01

Kanske hade det varit värt att påminna läsarna om att Agardh var Frödings morbror. Inte för att jag tror att hållningen till darwinismen är genetiskt betingad, men i alla fall.

När Darwins teorier kom till Sverige

Charles Darwin

En ohygglig lära eller en lovsång över den fria forskningen?

2009-01-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.