Annons

Bara USA-regioner före Stockholm

När världens "kunskapsekonomiska" regioner rangordnas klarar sig Sverige överraskande bra. Men Asien kommer.

Annons

För att kunna konkurrera internationellt blir det allt viktigare för en ekonomisk region att vara baserad på kunskap - till skillnad från exempelvis billig arbetskraft eller god tillgång på lokala råvaror.

Brittiska och kinesiska forskare har nyligen publicerat sitt World Knowledge Competitiveness Index som omfattar 145 regioner i världen. Var och en av dessa har graderats i nitton avseenden, vilka sedan vägts samman till ett index.

De nitton egenskaperna kan indelas i fem grupper: mänskligt kapital (exempelvis andel sysselsatta inom IT och bioteknik samt bruttoregionalprodukt per capita), finansiellt kapital (exempelvis privata investeringar per capita), kunskapskapital (exempelvis statliga utgifter för forskning och antalet nya patent per miljon invånare), regional ekonomi (exempelvis produktivitet i de lokala företagen och regionens arbetslöshetsnivå), samt kunskapshållbarhet (exempelvis offentliga utgifter på skolan och andelen hushåll med bredband).

I topp ligger inte oväntat Silicon Valley i norra Kali­fornien. Ingen annan re­gion är i när­heten vad avser investeringar i kunskapsintensiva verksamheter. Andraplatsen för Boston i nordöstra USA beror främst på att regionen rymmer åtta tunga forskningsuniversitet, däribland Harvard och MIT. Tredjeplatsens Hartford i Connecticut strax norr om New York har den högsta produktiviteten av samtliga 145 regioner och den näst högsta ekonomiska aktiviteten per invånare i USA efter San Francisco-området.

Stockholm kommer på sjätte ­plats, som högst rankade region utanför USA! Bakgrunden är stora satsningar på forskning i näringslivet, hög sysselsättning inom bioteknik och kemiteknik samt stora statliga och kommunala satsningar på utbildning. På topp-40 återfinns även Västsverige och Sydsverige.

Jämfört med 2005 års mätning minskar USA:s dominans medan Asien kommer.

Data insamlades före den ekonomiska krisen, och även om de flesta inbördes relationer kvarstår, kan man förmoda att Islands 14:e plats har gått om intet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Glädjande att Sverige hamnar så högt upp i rankningen, men jag tycker att det är lite snävt att inte räkna syd-Sverige och Själland/Köpenhamnsområdet som en gemensam region - hade varit intressant och se hur denna region (som är en realitet) hade rankats.

Glädjande att Sverige hamnar så högt upp i rankningen, men jag tycker att det är lite snävt att inte räkna syd-Sverige och Själland/Köpenhamnsområdet som en gemensam region - hade varit intressant och se hur denna region (som är en realitet) hade rankats.