Annons

Varför samlas tebladen i mitten?

Fråga: Jag har lagt märke till att teblad i botten av en kopp samlas i mitten när man rör om. Hur kan det komma sig? Borde inte bladen - som är tyngre än vatten - slungas ut mot kanterna?

Annons

Svar:

Virvlarna i tekoppen är något som fått människor att fundera under lång tid. Det första nedskrivna exemplet är förmodligen den grekiske filosofen och poeten Empedokles, som flera hundra år före Kristus stirrade ner i sin kopp.

- Grekerna visste att det bildas virvlar när man rör om i en kopp. Empedokles använde detta som liknelse för en urvirvel i universum, säger Daniel Valentine, som forskar på roterande flöden i cylindriska behållare vid Clarkson University, USA.

Till och med Albert Einstein har funderat över tebladen, och publicerade 1926 en artikel där fenomenet nämns.

Förklaringen till att tebladen samlas i mitten av tekoppen är att det förutom den stora virveln även uppstår ett andra flöde, som drar in bladen.

- När du rör runt blir det högre tryck ute vid kanterna än i mitten av koppen, och när du tar bort skeden flödar vätskan tillbaka in mot mitten. Detta sekundärflöde drar med sig tebladen, säger Daniel Valentine.

Effekten förstärks ytterligare av att teet nära botten (och kanter) på koppen har svårt att rotera, då det bromsas av friktion. Det övriga teet - som roterar snabbare - trycks ut mot kanten med en större kraft, med resultatet att bottenskiktet tvingas in mot mitten.

Det är alltså inte enbart rotationsrörelsen som gör att tebladen samlas i mitten. Det kan kontrolleras genom att man ställer en kopp te på en drejskiva: Så länge kopp och te snurrar lika fort fungerar rotationen som en centrifug, där de tyngre tebladen sakta rör sig mot ytterkanten. Men om koppen stannas hastigt fortsätter innehållet att rotera, och tebladen dras in mot mitten.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Hej Jag har under många år som utkik/befäl från fartygs bryggvingar sett hur havsskummet ordnar sig i långa strängar i vindens riktning när det blåser sådär fem-sex Beaufort eller mera. Det förklaras som en effekt av att vinden blåser i "spiraler". Om man drar ut två spiralfjädrar med "höger- resp vänstergänga" och lägger dem i vindens riktning bredvid varandra nära havsytan så skulle de illustrera hur luften beter sig. Är det en variant av "tebladseffekten"? Och varför "spiralar" vinden? Att så är fallet kunde man en gång i tiden tydligt se på kolröken från ångbåtarna.MvhGunnar Hedenvind