Annons

Äldre kör bättre än väntat

Skillnaden mellan äldre och yngre förare är att äldre fokuserar på vägskyltar och filindelning, medan yngre snabbare uppfattar rörliga objekt.

I det norsk-svenska forskningsprojektet Högriskgrupp äldre ville forskarna lära sig mer om hur äldre fungerar i trafiken. Sammanlagt deltog 100 personer, hälften över 75 år och resten 27-50 år.

Med ett praktiskt test mätte forskarna ögon- och nackrörelser genom att föraren under en timmes körning bar en vanlig cykelhjälm med två kameror. Körtestet omfattade 18 svenska korsningar och cirkulationsplatser. I laboratorietester mätte man även synfält och reaktionsförmåga.

Tania Dukic på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, är förvånad över att skillnaderna mellan grupperna inte är större. De är dock tydliga på en punkt.

- De yngre fokuserar först på dynamiska objekt i trafiken, det vill säga fordon och människor som rör sig. De äldre ägnar mer tid åt den statiska informationen - vägmärken, indelning av filer och liknande. Man skulle kunna tro att äldre kör långsammare än yngre, men det stämmer inte i den här studien, säger hon.

Äldre bilförare, 75-84 år gamla, löper enligt norsk statistik högre risk än yngre att råka ut för olyckor i vägkorsningar, något som delvis kan förklaras av resultaten.

Lena Levin, också vid VTI, har ansvarat för arbetet och påpekar att äldre är en heterogen grupp.

- Det fanns mer variationer i den äldre gruppen än vad jag trott. Äldre är rätt så bra på att kompensera, trots att de kan ha problem med ögonen och nacken. När vi läser om äldre i trafiken, hör vi ofta talas om dem som kör allra sämst, säger hon.

Arbetet har finansierats av Statens Vegvesen (nors­ka vägverket) och utförts som ett samarbete mellan VTI och Transportøkonomisk Institutt i Norge.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar