Annons

Misslyckanden göms

Läkemedelsstudier som visar att behandlingen fungerar publiceras snabbare och oftare än de som visar dålig eller ingen effekt.

Annons

Forskare vid Cochraneinstitutet har granskat kliniska läkemedelsstudier från 1990-talet och framåt. Bara 41 procent av de studier där det undersökta läkemedlet inte fungerade, eller som kom fram till ett neutralt resultat, presenterades i en vetenskaplig tidskrift. För studier där medlet fungerat var andelen 73 procent. Det fanns också en tidsaspekt - positiva studier publiceras snabbare än de med negativt resultat.

Det framgår inte av sammanställningen om forskarna bakom studier som utfaller negativt låter bli att skicka dem till en tidskrift, eller om tidskriften väljer att inte publicera resultaten.

Om alla godkända kliniska försöksprotokoll registrerades i förväg skulle det gå att se var det fattas resultat. Det skulle underlätta för den som vill ställa samman resultat från både publicerade och opublicerade studier, skriver forskarna.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.