Annons

Återkoppling: Färre uttalsproblem med esperanto

Annons

Publicerad:

2009-06-10

Uttalsvariationerna eller den så kallade prosodin hos icke-brittiska talare av engelska kan, som konstateras i artikeln, ibland vara så olika att man får svårt att förstå varandra. För några år sedan besökte jag Kina och fann att jag nästan aldrig förstod vad de "engelsk­talande" kineserna sade. Men när de talade esperanto kunde jag utan svårighet följa med. Det verkar som om esperantos ljudsystem och regelbundna betoning på näst sista stavelsen ger bättre marginaler än engelskt tal.

Jag har mer än fyrtio års erfarenhet av att använda esperanto, och jag vill betona att man lär sig använda esperanto i praktiska sammanhang betydligt snabbare än man lär sig ett nytt främmande språk.

Engelskan har rymt hemifrån

Standardengelskan är på drift, språk­lärarna förvirrade och engelska språket förutspås tappa mark om - eller när - ma

2009-04-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.