Annons

Hjärnceller bevakar den personliga sfären

Innanför gränsen. En viss sorts celler i apans hjärna reagerar på andras rörelser enbart om dessa är inom räckhåll för apan.

Bild: 
Hertie Institute

Hjärnceller bevakar den personliga sfären

En speciell typ av celler i hjärnan hjälper oss att begripa vad andra gör -- och hur vi kan samverka med dem.

Annons

Giacomo Rizzolatti vid Università di Parma i Italien är ett hett namn i spekulationerna om kommande Nobelpris. I början av 1990-talet var han med om att upptäcka så kallade spegelneuroner i hjärnan hos en apa. Cellerna reagerar likadant när apan gör en rörelse som när den ser någon annan röra sig på samma sätt.

Vi människor har också spegelneuroner, och vi använder dem till att tolka andras rörelser som om de vore våra egna.

Nu har Giacomo Rizzolatti och hans medarbetare upptäckt att vissa spegel­neuroner hos en rhesusapa enbart reagerar på rörelser som sker inom räckhåll för apan. Andra celler reagerar bara på rörelser längre bort. Cellerna sorterar alltså händelserna utifrån den egna kroppens aktionsradie.

I tidskriften Science skriver forskarna att resultaten tyder på att spegelneuronerna inte bara hjälper oss att förstå vad andra individer har för sig. De håller också reda på grundläggande information om hur vi kan samverka med dem.

– Det här är mycket intressanta resultat som ger en ny bild av spegelneuronernas roll, säger Claes von Hofsten, psykologiprofessor vid Uppsala universitet.

Han har inte medverkat i den nya studien, men har studerat hur hjärnans system av spegelneuroner utvecklas hos spädbarn.

Hjärnans speglar

En speciell sorts celler i din hjärna speglar andra människors rörelser, avsikter och känslor.

2006-12-01

Klara färger på hjärnan

Amerikanska forskare har lyckats färga cellerna i en mushjärna med cirka 90 olika färger.

2008-01-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.