Annons

Kossans arvsmassa analyserad

Kartlagd. Arvsmassa hos den här kon är analyserad. Hon heter L1 Dominette 01449.

Bild: 
Michael Macneil/USDA-ARS

Kossans arvsmassa analyserad

Annons

– Den nya informationen kan leda till kor som ger mer mjölk och bättre kött, säger Abhirami Ratnakumar, bioinformatiker vid Uppsala universitet.

Hon är en av 300 forskare i 25 länder som till­sammans har avläst hela arvsmassan hos en ko. Den byggs upp av 2,87 miljarder baspar, och kor har också ungefär lika många gener som vi, runt 22 000.

Arbetet med kartläggningen har pågått i sex år.

På väg mot syntetiskt liv

Amerikanska forskare skräddarsyr arvsmassa åt bakterie.

2008-04-01

Första syntetiska viruset skrämmer

Nu har forskare lyckats bygga ett mänskligt virus utifrån helt syntetiska byggstenar.

2002-10-01

Bakterie hos insekt har minst arvsmassa

Japanska forskare har upptäckt att bakterien Carsonella ruddii har rekordliten arvsmassa.

2007-01-01

Stabilaste arvsmassan

Inhysta i kroppen hos bladlöss lever bakterier, vars arvsmassa har visat sig vara rekordstabil.

2002-12-01

Gentät arvsmassa hos hönan förvånar

Hönor har lika många gener som människor, men bara en tredjedel så mycket DNA.

2005-03-01

Musen avklädd in på bara generna

Nu är hela arvsmassan kartlagd hos forskarnas favoritdjur.

2003-03-01

Masken kom först

Rundmasken är den första flercelliga organism vars alla gener är kartlagda.

1999-03-01

Poppelns arvsmassa kartlagd

Svenska forskare har tillsammans med kolleger i USA och Kanada för första gången avläst hela arvsmassan hos ett träd.

2006-12-01

Hundens arvsmassa kartlagd

Boxertiken Tasha har fått hela sin arvsmassa kartlagd.

2006-03-01

Neandertalares kärn-DNA avläst

Svensken Svante Pääbo har som första forskare i världen lyckats avläsa arvsmassa från cellkärnor hos neandertalare.

2006-09-01

Första hästdjuret klonat

Världens första klonade mula ger hotade arter hopp om fortlevnad.

2003-09-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.