Annons

Mörk materia ger sig tillkänna?

Galaxhopen ZwCl0024+1652. Den mörka ringen ger en fingervisning om hur den mörka materien fördelar sig i galaxhopen.

Bild: 
NASA, ESA, M. JEE, H. FORD/J. H. UNIV.

Mörk materia ger sig tillkänna?

Svenska forskare avslöjar första tecknen på möjlig mörk materia.

Annons

Runt jorden färdas instrumentet Pamela på en rysk observationssatellit. Med instrumentet mäter astrofysiker vilka partiklar som finns i den kosmiska strålningen i jordens atmosfär. Där visade sig antalet infångade positroner, alltså positivt laddade elektroner, överstiga den förväntade mängden. En möjlig tolkning är att positronerna är en produkt av kollisioner mellan den mörka materiens okända partiklar i vår galax, Vintergatan.

Mörk materia finns överallt i rymden, men syns inte. Däremot visar studier av galaxerna att det måste finnas upp till fem gånger mer massa än astronomerna kan se för att förklara deras rörelsemönster.

– Vi kan ännu inte säga något om vad den mörka materien är, säger Mark Pearce, astropartikelfysiker vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Han leder den svenska delen av experimentet.

– Positronerna kan även komma från annat håll, till exempel från pulsarer, som är snabbt roterande stjärnor med extremt hög densitet. Och det kan finnas mindre kända källor, som vi först måste utesluta med hjälp av andra observationer.

De första preliminära resultaten publicerades nyligen i tidskriften Nature.

Mark Pearce, KTH

2009-06-18

Mörk materia kan vara röd

Svenska astronomer tror sig ha funnit en del av universums mörka materia - men den verkar snarare vara ljussvag än he

2008-04-01

Universums mystiska mörker

Att det "fattas" materia i universum har astronomerna vetat i över 70 år.

2006-06-01

Att se skuggvärlden

Astronomernas försök att avbilda mörk materia och mörk energi.

2005-09-01

Spökgalax upptäckt

En osynlig galax kan vara genombrottet i jakten på mörk materia.

2005-06-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.