Annons

Myran som slutade med sex

Utan sex. En arbetsmyra pysslar om stackens svampodling. Både svamp och myra fortplantar sig asexuellt.

Bild: 
Alex Wild

Myran som slutade med sex

En myrart i Sydamerika har avskaffat sex och utvecklat ett samhälle av enbart honor.

Annons

Anna Himler studerade myror som livnär sig genom att odla svamp när hon upptäckte att arten Mycocepurus smithii saknar hanar. Dna-tester visade att drottningen på egen hand alstrar både sterila arbetare och fullt fertila nya drottningar.

– Drottningens inre könsorgan är tillbakabildat. Det tyder på att arten slutade med sex för länge sedan, säger Anna Himler, evolutionsbiolog vid University of Arizona i USA.

Arten är den första kända bland myror som lever helt asexuellt, enligt en rapport i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

Sexuell fortplantning alstrar genetiska skillnader mellan individer. Det ökar chansen att åtminstone några överlever ett angrepp av parasiter eller någon annan kraftig förändring i miljön. En asexuell art löper större risk att gå under av sådana prövningar.

Mot den bakgrunden är det extra märkligt att den svampart som myrorna odlar också fortplantar sig utan sex. Svampen och myran är beroende av var­andra. Det innebär att deras gemensamma värld är dubbelt utsatt för det asexuella livets risker.

Trots det klarar sig de båda arterna utmärkt. Mycocepurus smithii hör till de mest utbredda av alla myror som odlar svamp. Arten är utbredd i Centralamerika, Karibien samt i Sydamerika ända ner till Argentina.

Myrstackar - hållbara byggen

Kåda skyddar myrstackar från växter och fukt.

2002-03-01

Sensationell myra återupptäckt

För första gången sedan år 1923 har forskare hittat en levande myra som tillhör en ny underfamilj.

2008-12-01

Myror hjälper sina artfränder hem

Vissa vandringsmyror bildar ett slags levande vägbana åt sina artfränder.

2007-09-01

Myror sprutar gift i 'djävulens trädgård'

En myrart i Amazonas förgiftar oönskade växter med dödliga injektioner.

2005-12-01

Trefiliga myror

Rakt trafikflöde ger också skydd.

2003-04-01

Fjäril lurar myror

Precis som göken lämnar alkonblåvingen ansvaret för sin avkomma åt andra.

2008-04-01

Mångfaldens tjänster

Om artrikedomen minskar kan livsavgörande processer hotas.

2003-04-01

Myrforskaren vill rädda Skapelsen

Den världsledande biologen och före detta baptisten Edward O.

2008-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.