Annons

Say after me, please

Försöker likna. Den röda tonkurvan är elevens inspelning av det kinesiska ordet för mig, wo. Den blå är gjord av den infödde talaren av kinesiska.

Bild: 
Lunds Universitet

Say after me, please

Är det svårt att få den rätta knycken på uttalet och intonationen när du lär dig ett främmande språk?

Annons

På Lund universitet har ett verktyg utvecklats som kan vara till hjälp, men än så länge bara för kinesiska. Sayafterme används sedan mer än ett år tillbaka på nätkurser i kinesiska. I kinesiska är varje stavelseton betydelseskiljande, och därför är det särskilt viktigt att lära in rätt tonhöjd.

Studenterna kan lyssna på ord och fraser, och härma den infödda talaren för att därefter se hur nära det egna uttalet hamnar. Tonhöjden visas i konturer på skärmen som man sedan försöker närma sig.

Sayafterme ska nu utvecklas för andra språk. Först ut är danska.

Dansk språkförbistring

Nu är det danskarna som inte vill förstå sina nordiska grannar.

2006-07-01

Engelskan har rymt hemifrån

Standardengelskan är på drift, språk­lärarna förvirrade och engelska språket förutspås tappa mark om - eller när - ma

2009-04-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.