Annons

Återkoppling: Bruk av metalldetektor kräver tillstånd

Författare: 

Publicerad:

2009-06-10

I artikeln om meteoritletning framgår inte att det är förbjudet att medföra och använda metalldetektorer enligt Lagen om kulturminnen 2 kap. 18§. Lagen är tillkommen för att skydda landets fornlämningar från plundring och skadegörelse vid skattjakt. Tillstånd kan dock medges om särskilda skäl föreligger enligt 2 kap. 20§. Det krävs därför att man hos länsstyrelsen söker tillstånd om man planerar att nyttja metallsökare.

Dessutom fordrar terrängkörning och större grävningar tillstånd enligt Terrängkörningslagen respektive Miljö­balken 12 kap. 6 §. Man måste även ha markägarens tillstånd för att få ta meteoriter från platsen.

Eftersom er artikel var intresseväckande kan den locka fler att söka meteoriter med hjälp av metalldetektor, och därför är det viktigt med kännedom om förutsättningarna. Vi vill ju inte att en typ av forskning och aktivitet ska skada grundmaterialet för en annan forskningsgren, vilket kan ske om man av okunskap gräver efter meteoriter där en fornlämning ligger.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar