Annons

Hjärtat bildar nya celler

Annons

Publicerad:

2009-08-04

De celler som gör att hjärtat slår kallas kardiocyter och utgör en femtedel av hjärtats celler. Tidigare har man trott att dessa inte nybildas under livet, utan bara växer till. Nu har stamcellsforskaren Jonas Frisén vid Karolinska Institutet upptäckt att de visst nybildas, resultat som presenteras i Science.

Förmågan avtar dock över tid. Hos en 25-åring nybildas årligen ungefär 1 procent av kardiocyterna, medan takten hos en 70-åring är halverad. Räknat över hela livet har knappt hälften av dem nybildats.

Den nya kunskapen öppnar för bättre vård. Efter en hjärtinfarkt dör delar av hjärtat av syrebrist. Med riktad stimulering är förhoppningen att få dessa viktiga celler att växa till.

Lillhjärnans celler lika gamla som du

Svenska forskare har med hjälp av kol-14 för första gången kunnat åldersbestämma kroppens olika celler.

2005-10-01

Stamcellsboomen dröjer

Det kommer att dröja innan det går att odla fram specialiserade celler och fungerande organ i stor skala.

2006-10-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.