Annons

Ny vävnad. Bindvävsceller från huden kan fås att bilda broskceller och även broskvävnad (infälld).

Bild: 
Gunnar Kratz

Reservdelar skapas från egna celler

Hudceller kan styras att bilda ben, brosk och kärl som är viktiga för att återskapa skadade vävnader.

Annons

Tidigare har läkarna varit tvungna att transplantera vävnad från oskadade delar av patientens kropp, men nu har Gunnar Kratz, professor i plastikkirurgi vid Linköpings universitet, visat att det går att skapa nytt brosk, ben och innerväggar till blodkärl från hud. Knepet är att odla så kallade bindvävsceller från läderhuden i olika slags odlingsmedier – då går de att styra till önskad celltyp. Cellerna kan till exempel bilda benvävnad som innehåller kalcium.

För att få tredimensionella vävnader låter forskarna cellerna växa på formar av gelatin.

I försöken användes hudceller som blivit över vid bröst- och bukoperationer, men det behövs bara en halvcentimeter stor bit hud för att få tillräckligt antal bindvävsceller.

Studierna, som presenteras i tre olika vetenskapliga tidskrifter, är de första i världen som visar att det går att få mänskliga bindvävsceller att bilda annan typ av vävnad.

– Drömmen är att kunna få bindvävsceller på plats i kroppen att utvecklas till den celltyp man vill ha, exempelvis benceller vid benbrott, säger Gunnar Kratz.

Från hudcell till stamcell

Med en japansk metod går det att omprogrammera mänskliga hudceller.

2008-03-01

Fosterhud läker barns brännskador

Hudceller som odlas fram från fosterhud växer fast när de appliceras på brännskador hos barn, visar schweiziska forsk

2005-10-01

Stamceller kan underlätta transplantationer

Katarina Le Blanc, professor i klinisk stamcellsforskning vid Karolinska Institutet, belönas med Tobiaspriset som del

2009-03-01

Snart valkas det stamceller

Ett oväntat resultat av en fettsugning kan bli extra reservdelar till din kropp.

2001-07-01

Stamcellsboomen dröjer

Det kommer att dröja innan det går att odla fram specialiserade celler och fungerande organ i stor skala.

2006-10-01

Nya beslut om stamceller i USA

Under vårvintern väntas den amerikanska senaten ta ställning till vilken stamcellsforskning som får bedrivas i framti

2002-03-01

Skadade stamceller ger cancer hos unga

Sådana förändringar ligger bakom barnleukemi.

2005-10-01

Könsceller på konstgjord väg

Ett japanskt forskarlag har nu för första gången lyckats tillverka spermier i laboratorium.

2004-01-01

Fuskare gjorde vetenskapligt genombrott

Den koreanske stamcellsforskaren lyckades, trots allt, ta fram unika stamceller.

2007-10-01

Lyckad odling av insulintillverkande celler

Nu går det att odla bukspottskörtelceller och få dem att tillverka små mängder insulin.

2005-03-01

Provrörsbiff

Tre av världes främsta forskare inom odlat kött.

Köttodlingar i näringslösning är mer än bara science fiction.

2009-04-19

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.