Annons

Återkoppling: Hör inte Armenien till Europa?

Annons

Publicerad:

2009-10-06

Just hemkommen från en resa i Kaukasus läser jag kortartikeln om det nya Europa. Var gränsen går mellan Europa och Asien finns det olika uppfattningar om, men jag har aldrig tidigare sett Armenien uteslutet ur Europa om Georgien och Azerbajdzjan räknas in. Klart är att åtminstone armenier och georgier betraktar sig som européer. Kan jag få en kommentar?

Stefan De Fine Licht

Svar:

Ja och nej

Kulturhistoriskt sett finns det några områden som kan anses höra till Europa trots att de inte ligger där i geografisk mening, exempelvis Grönland, Cypern och Armenien. Ett annat, intressant typfall är Kanarieöarna som är en del av Spanien och som ingår i EU men som ligger intill den afrikanska kontinenten.

Strikt geografiskt utgörs Europas gräns i sydöst av bergskedjan Kaukasus. Det vanliga numera är att man inte drar gränsen mellan kontinenterna utmed nationsgränser utan följer vattendelaren, det vill säga den gräns som skiljer två avrinningsområden. Om regn som faller på en viss plats rinner norrut till Europa ligger denna plats i Europa, och motsvarande för Asien. Det innebär att gränsen mellan Europa och Asien är allt annat än en rak linje. Med denna definition ligger små områden av både Georgien och Azerbajdzjan i Europa. Däremot ligger ingen del av Armenien i detta geografiska Europa.

Björn Fjæstad

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Armenien är moderna Europas vagga. Här grundades den första kristna nationalstaten och dessa band till det grekiska kulturarvet är tydligt. Även om Armenien inte utgör en geografiskt central punkt i Europa har dess band alltid gjort landet till ett barn av den europeiska familjen.