Annons

Framtidens frågor i dag

Bokanmälan: Framtidens frågor i dag

Annons

Publicerad:

2009-10-06

Max Brockman, agent för populärvetenskapliga författare i USA, bestämde sig för att ta reda på vilka frågor som kommer att dominera vetenskapen under kommande decennier. Han bad ett antal ledande forskare att namnge de stigande stjärnorna inom sina respektive fält. Dessa mer eller mind­re unga begåvningar fick skriva om sin forskning.

Resultatet blev boken What’s next?. Neurovetenskap i olika former får stort utrymme. Hjärnforskaren Matthew Lieberman spekulerar över att uppfattningen om en själ avskild från kroppen är seglivad på grund av att uppdelningen är rotad i hjärnans anatomi. Andra texter tar upp ämnen som hjärnans sätt att konstruera tid, raderade minnen och vetenskapens fragmentering i snäva subdiscipliner. Av sammanlagt 18 essäer innehåller flertalet intressanta resonemang, och samtliga är spänstigt redigerade.

Huruvida redaktören har lyckats hitta framtidens stora frågor återstår att se. Men det är kul läsning just nu.

Litteraturhänvisningar

What’s next?

Brockman, Max (red)
Knopf Doubleday

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.