Annons

Supernova förklarar flöde av partiklar

Partiklar som nyligen upptäcktes i rymden var inte mörk materia, visar svensk astronom.

Supernova förklarar flöde av partiklar

Partiklar som nyligen upptäcktes i rymden var inte mörk materia, visar svensk astronom.

Annons

När alldeles för många elektroner och deras positiva motparter, positroner, dök upp bland kosmiska strålar i jordens atmosfär började forskarna hoppas att det var mörk materia som hade gett sig till känna. Mörk materia fyller rymden och ­påverkar genom sin gravitation annan materia. Men ingen har hittills sett den, och man vet inte vad den består av. Inte heller denna gång har den kunnat ringas in, visade det sig.

Julia Becker och hennes kolleger vid Göte­borgs universitet fann en alternativ förklaring till den extra kraftiga partikelströmmen som satellit- och ballongburna instrument nyligen upptäckte.

Noggrannare studier pekar nämligen mot att den upptäckta partikelströmmen lika gärna kan förklaras med vad som händer när en stjärna dör och exploderar som supernova.

– Supernovan måste vara rätt tung, över 15 gånger massivare än solen, för att rätt sorts partiklar ska strömma ut, förtydligar Julia Becker, som har gjort beräkningar på vad som händer när ett sådant supernovautbrott inträffar.

En döende stjärna blåser i väg sin materia ut i rymden. En slutlig explosion driver ut ny stjärnmateria genom den gamla, och i denna process skapas en chockvåg av accelererande elektroner och positroner. Enligt Julia Becker är det just en sådan våg och inte mörk materia som vållar det observerade partikel­flödet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Om man anser att tidsdilatationen gäller för de observerade Galaxer i Universum, får man då också anse att tiden tycks gå långsammare där vid dessa objekt. Så om vi mäter en hastighet på en stjärna i en sådan Galax, får vi ett fel , som man får korrigera med att multiplicera denna hastighet med gamma faktorn. Felet jämfört med teoretiskt beräknat enligt Newton bör väl bli åtskilligt mindre i alla fall.
Så kanske behövs inte den mörka materien här.