Annons

Virusrisken ökar med avancerad mobil

Mobilvirus. Analyser av telefontrafik visar att en marknads­andel på 75 procent (blått) leder till att 80 procent av mottagliga telefoner snabbt kan bli smittade.

Bild: 
CCNR, Northeastern University

Virusrisken ökar med avancerad mobil

Datorvirus kan bli ett problem även i mobiltele­foner, men då krävs fler användare än i dag.

Publicerad:

2009-10-06

Det finns över 400 virus för avancerade ­mobiltelefoner, men ännu har ingen epi­demi brutit ut. Enligt ny forskning beror det på att så kallade smartphones fortfarande är ovanliga och att alla inte kan smitta varandra.

– Av allt att döma kräver virus än så länge samma operativsystem för att flytta sig från telefon till telefon, säger Albert-László Barabási som medverkade i studien vid Northeastern University, USA.

Mobilvirus smittar på två olika vägar – antingen via bluetooth eller med hjälp av mms – vilket ger två olika spridningsmönster. Bluetooth sprids långsamt men kan infektera alla mottagliga mobiltelefoner inom 10–30 meter. Mms-virus sprids snabbt med hjälp av kontaktlistor och utgör därmed ett större hot.

För att studera smittvägarna använde forskarna anonyma telefondata för drygt sex miljoner personer, och kunde då se vilka telefoner som hade kontakt med varandra. Analyser visade att mms-virus inte kan spridas effektivt eftersom kontaktnäten bildar isolerade öar av smittbara telefoner.

– För att en epidemi ska bryta ut krävs att en tillverkare har en viss marknadsandel. I vårt urval låg gränsen på 10 procent, men i verkligheten skulle den kunna vara så låg som 3 procent, säger Albert-László Barabási.

I dag utgör smartphones bara några få procent av marknaden, spridda över flera tillverkare, men försäljningen ökar kraftigt.

– Mobilvirus blir alltmer lika datorvirus. På bara några år har mobilvirusen åstadkommit det som tog datorvirus två decennier att uppnå.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Lyckligtvis kan man effektivt undgå mobilvirus genom att hålla sig till modeller utan onödiga extravaganser. De allra flesta klarar sig ju utmärkt med att kunna ringa och skicka SMS. Varför ska man låta sig duperas av modedjävulen och falla pladask för smart och försåtlig reklam, när man med en enkel telefon och rätt abonnemang kan kamma hem lättförtjänta pengar?

Det finns program man kan beställa att man INTE vill ha reklam vare sej till mobil,dator eller hem.Gudskelov.Man kan också sålla så att man år det man vill ha det är jätte.bra.