Annons
Hon vill förstå cellernas kraftverk

Maria Falkenberg Gustafsson

Bild: 
Johan Wingborg

Hon vill förstå cellernas kraftverk

Maria Falkenberg Gustafsson belönas med Erik K. Fernströms pris för sin forskning om cellens kraftverk, mitokondrierna.

Mitokondrier finns i kroppens celler, fler i de celler som behöver mycket energi, som exempelvis hjärtmuskelceller. I sin forskning har Maria Falkenberg Gustafsson, docent i medicinsk och fysiologisk kemi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, undersökt mitokondriernas arvsmassa. Denna har 13 gener, och det är fortfarande oklart varför dessa behöver skapas från mitokondriernas egen arvsmassa, eftersom de flesta proteiner som de behöver för att fungera och bilda energi tillverkas i värdcellens kärna och förs ut till mitokondrien.

– En möjlig förklaring är att mitokondrien på något vis känner av cellens energibehov och då direkt slår på dessa gener. Om de styrs på plats går det mycket snabbare än om vägen måste gå via cellkärnan, säger hon.

Hennes egen forskning handlar om att mer exakt förstå hur mitokondrierna kopierar sin arvsmassa, en grundläggande process som i förlängningen kan ha betydelse för sjukdomar. Ungefär 1 person av 5 000 har felaktigt kopierade gener i sina mitokondrier. I allvarliga fall kan det leda till svåra sjukdomar i energikrävande vävnader, som hjärta, hjärna och muskler.

Vad ska då prispengarna, 100 000 kronor, användas till?

– Först var jag inne på att köpa bil, men nu är tanken att vi ska bygga till en altan på huset, för att kunna njuta mer av somrarna, säger Maria Falkenberg Gustafsson.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: