Annons

150 000 000

Annons

Publicerad:

2009-12-16

Så många i världen studerar vid universitet och högskolor. Talet har femfaldigats sedan 1970. En allt större andel av studenterna finns i Östasien och Latinamerika. Under 2000-talet har antalet studenter bara i Kina ökat med 19 procent per år.

År 2003 blev kvinnorna i majoritet vid högre utbildning globalt sett. Orsaken är främst den snabba ökningen av kvinnor vid lärosäten i arabvärlden och Östasien.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.