Annons

Ett livsverk dokumenterat

Bokanmälan: Ett livsverk dokumenterat

Annons

Publicerad:

2009-12-16

Under andra hälften av 1900-talet var läkaren och medicinalrådet Karl Grunewald den drivande kraften i Sverige bakom omvandlingen från anstaltsvård till social service för människor med utvecklingsstörning. Han var så involverad att han faktiskt utgör en del av den historia han skriver, vilket möjligen inte är helt oproblematiskt.

På 1990-talet hade jag förmånen att få arbeta ideellt i ett antal år tillsammans med Karl Grunewald (som för övrigt fyller 90 nästa år), så kanhända är jag lite partisk. Men jag finner boken vara klokt upplagd med en tematisk i stället för kronologisk redovisning, exempelvis en del om lagstiftning, en annan om vårdformer och en tredje om kunskapsutvecklingen.

Boken är också välgjord och attraktiv, men de nära 500 sidorna kräver givetvis att läsaren är intresserad av ämnet. Kanske vore det en idé att redigera fram en kortvariant på 200 sidor som skulle kunna nå en lite större publik? Det vore den värd.

Litteraturhänvisningar

Från idiot till medborgare

Grunewald, Karl
Gothia

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.