Annons

Främlingsfientligheten ökar inte, trots krisen

Årets mångfaldsbarometer visar att attityden till etnisk mångfald är stabil i Sverige.

Annons

Den senaste undersökningen om svenskarnas inställning till mångfald visar att kvinnor, yngre personer, människor med hög utbildning och personer i större städer är mest positiva till etnisk mångfald. Detta bekräftar tidigare års studier.

– Den ekonomiska krisen tycks inte ha ändrat på svenska folkets överlag positiva inställning till mångfald, säger Irving Palm, docent i sociologi vid Uppsala universitet. Till skillnad från vad många kanske tror syns ingen tendens till ökad främlingsfientlighet i samhället.

Även om flertalet är positiva, så menar en stor majoritet (ca 80 procent) att invandrare har skyldighet att anpassa sig till svenska vanor, och en sakta ökande andel (64 procent i år) menar att muslimska kvinnor i Sverige är mer förtryckta än andra kvinnor.

Andelen svenskar med extremt negativa attityder till mångfald har pendlat kring 5 procent och fick i årets mätning 4 procent.

Mångfaldsbarometern är en årlig rikstäckande enkätundersökning som sedan år 2005 genomförs av Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Enkäten bevaras av drygt 1000 personer.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Skulle man inte kunna ändra detta uttjatade "främlingsfientlig" till bara invandringskritisk. Det är ju oftast den förda politiken och det okritiska omhuldandet av mångkulturen som de "negativa" vänder sig emot. Särskilt i tider när vi ska spara på allt annat och samtidigt har en kassakista utan botten för s.k. flyktingar och bistånd till div. korrupta regimer i Afrika & annorstädes.