Annons

Luftföroreningar svalkar

Vårt klimat kan bli varmare om mängden luftburna partiklar minskar, visar lundaforskaren Almut Arneth.

Utsläppen av luftföroreningar ökar från världens alla städer, där över hälften av jordens befolkning numera bor. Luftburna partiklar, aerosoler, försämrar hälsan hos invånarna, men deras totala inverkan på klimatet är mer komplicerad. En del, som sot och marknära ozon, absorberar solstrålning, vilket ger mer värme. Andra, främst sulfater, kyler i stället genom att reflektera tillbaka solens strålar.

Till exempel har de se-naste decenniernas uppvärmning av Arktis ansetts bero på att mängden sotpartiklar i luften över nordpolen har ökat, samtidigt som mängden sulfater har minskat. Men globalt är det fortfarande osäkert hur luftföroreningar påverkar klimatet.

– Sammantaget pekar dock de senaste årens forskning mot att luftföroreningarna har en kylande effekt på jordens klimat, säger Almut Arneth, forskare i naturgeografi och ekosystemanalys vid Lunds universitet. Tar vi bort dem blir det varmare. Självklart måste de bort, för de är skadliga för vår hälsa, men då blir det svårare att samtidigt uppnå de klimatmål som sätts upp i dag.

Resultaten publiceras i Science.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

1

Dela artikeln: