Annons

Återkoppling: Verkar inte vara lönsamt

Annons

Publicerad:

2010-02-08

Problemet med batterier till elbilar är att de är dyra, tunga per kWh och därmed har låg lagringskapacitet, samt att antalet cykler under ett batteris livslängd är begränsat. Om man, med realistiska antaganden, har ett batteripack som kostar 100 000 kr, en laddningskapacitet på 25 kWh och 2 000 laddningscykler så blir mängden laddad el under livslängden 50 000 kWh, dvs. 2 kr/kWh oräknat ränta, kostnader för förluster samt andra rörliga kostnader. Detta låter väl högt för att kunna försvara användning som buffert. Även i ett framtida läge där pris och prestanda sänkt siffran med en tiopotens till 20 öre/kWh, skulle det knappast bli lönsamt att använda batterierna som buffertar.

Bilen som elverk

Bilen som elverk

En bil står oanvänd i genomsnitt mer än 20 timmar per dygn, och även under rusningstid står fyra av fem bilar stil

2009-11-19

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Beror väl på hur och när man levererar till nätet. Om man kan få 14 kr per kWh vid höglast och köper för kronan eller tom gratis vid låglast så är 2 kr /kWh överkomligt.
om jag kan få tio kronor / kWh så sliter jag gärna på min elbils ackar.

Var befinner sig framtagandet av billiga bra batterier?

Helt klart så borde ju forskningen accelerera om el bilar började säljas i stor skala