Annons

Annorlunda i två avseenden

Bokanmälan: Annorlunda i två avseenden

Annons

Publicerad:

2010-02-08

De senaste åren har det getts ut åtskilliga biografier om äldre svenska kungar och herremän. Praktiskt taget alla har varit disponerade kronologiskt och fokuserat på yttre, dramatiska händelser. Denna bok lägger i stället tyngdpunkten på Karl IX som entreprenör och företagarfurste, och dessutom har den en ovanlig och tilltalande tematisk uppläggning. Det handlar om gruvor och annan råvaruutvinning och om avelsgårdar, men också om satsningar på infrastruktur som nya städer och Hjälmare kanal.

Det långdragna maktspelet mellan Vasasönerna får i denna bok en ny och mer materialistisk belysning än i gängse litteratur.

En randanmärkning är att bokens geografiska resonemang emellanåt kan kännas lite väl utförliga, särskilt som många av de nämnda ortnamnen inte finns med på – de för övrigt alltför små – kartorna. Men bortsett från detta, en historiebok att rekommendera.

Litteraturhänvisningar

Karl IX

Hedberg, Lennart
Prisma

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.