Annons

Fler kvinnor än män tar examen

Annons

Kvinnor studerar effektivare än män vid svenska universitet och högskolor. De tar examen i större utsträckning och på kortare tid, enligt en ny undersökning av Högskoleverket. Många studenter som lämnar en utbildning gör det den första eller andra terminen. För kvinnor innebär det oftast att de söker sig till en annan utbildning, medan männen lämnar högskolan för gott.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Kvinnliga studenter jobbar oftare än manliga i grupp.
Genom att studera i grupp sporrar man varandra på ett helt annat sätt än vad som sker vid typiskt manligt sätt att studera helt på egen hand.