Annons

Norrlands historia skrivs om

Brända ben. Fynd från 11 000 år gamla boplatser i Tornedalen.

Bild: 
Olof Östlund

Norrlands historia skrivs om

Annons

När arkeologer i höstas undersökte marken inför ett gruvbygge utanför Pajala hittades rester av två boplatser som nu har kol-14-daterats. Fynden är 11 000 år gamla, tusentals år äldre än vad man tidigare har trott om människans ankomst till dessa trakter. Enligt Nationalencyklopedin smälte inlandsisen i Norrbotten bort för 9 000 år sedan.

– De här människor­na följde nog isens gränser. De var jägare och samlare och levde i grupper på omkring tjugo människor. Fast just fyndstället var en liten jaktplats för ett par personer, säger Olof Östlund, arkeolog vid Norrbottens museum.

På senare tid har forskarna börjat ompröva dateringen av inlandsisens avsmältning.

– Pajalafynden är i linje med den allra senaste forskningen om issmältningen, säger Gunhild Rosqvist, professor i geografi vid Stockholms universitet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Jag har hört/läst att C14-metoden inte fungerar så bra längre då C14 bildas i och släpps ut från kärnkraftverk och ökar halten i luften. Hur påverkar ökad C14-halt dateringen?

Eftersom en kol-14-ålder beräknas utifrån 14C/12C-förhållandet i atmosfären kan variationer i de båda isotopernas halter störa tillförlitligheten. Möjliga störningar är t.ex. gammal koldioxid på stora vattendjup, ökad halt 12C i atmosfären genom förbränning av fossila bränslen och upptag av 14C-fattiga karbonatjoner från berggrunden.

Kärnkraftverk saknar däremot betydelse.