Annons
Norrlands historia skrivs om

Brända ben. Fynd från 11 000 år gamla boplatser i Tornedalen.

Bild: 
Olof Östlund

Norrlands historia skrivs om

Författare: 

Publicerad:

2010-02-08

När arkeologer i höstas undersökte marken inför ett gruvbygge utanför Pajala hittades rester av två boplatser som nu har kol-14-daterats. Fynden är 11 000 år gamla, tusentals år äldre än vad man tidigare har trott om människans ankomst till dessa trakter. Enligt Nationalencyklopedin smälte inlandsisen i Norrbotten bort för 9 000 år sedan.

– De här människor­na följde nog isens gränser. De var jägare och samlare och levde i grupper på omkring tjugo människor. Fast just fyndstället var en liten jaktplats för ett par personer, säger Olof Östlund, arkeolog vid Norrbottens museum.

På senare tid har forskarna börjat ompröva dateringen av inlandsisens avsmältning.

– Pajalafynden är i linje med den allra senaste forskningen om issmältningen, säger Gunhild Rosqvist, professor i geografi vid Stockholms universitet.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

2

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Jag har hört/läst att C14-metoden inte fungerar så bra längre då C14 bildas i och släpps ut från kärnkraftverk och ökar halten i luften. Hur påverkar ökad C14-halt dateringen?

Eftersom en kol-14-ålder beräknas utifrån 14C/12C-förhållandet i atmosfären kan variationer i de båda isotopernas halter störa tillförlitligheten. Möjliga störningar är t.ex. gammal koldioxid på stora vattendjup, ökad halt 12C i atmosfären genom förbränning av fossila bränslen och upptag av 14C-fattiga karbonatjoner från berggrunden.

Kärnkraftverk saknar däremot betydelse.

Lägg till kommentar