Annons

1,8

Annons

Publicerad:

2010-03-23

1,8 miljarder internetanvändare finns det nu bland världens runt 7 miljarder invånare. Ökningstakten ligger på drygt 20 procent per år.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.