Annons

IT-kvinnor osynliggörs

Annons

Publicerad:

2010-05-04

Tvärtemot vad som antagits arbetar många kvinnor inom IT-design, som ofta likställs med programmering och IT-arkitektur. Kvinnornas bidrag syntes tydligt när forskarna i en studie av en myndighets IT-projekt vidgade definitionen till att innefatta även visionsarbete och analys av existerande IT-verksamhet. Men trots att kvinnorna var oumbärliga för projektet blev de ofta marginaliserade och osynliggjorda.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.