Annons

Ledare: Välkommen till nya Forskning & Framsteg!

Annons

Publicerad:

2010-05-03

För snart två år sedan startade vi ett långsiktigt förnyelsearbete här på redaktionen. Vi började med att samla små grupper av prenumeranter för att höra deras förväntningar på Forskning & Framsteg, vi genomförde en enkätundersökning med ett representativt urval på nära ett tusen F&F-läsare för att kartlägga vilka de är och vad de tycker om tidskriften, vi bjöd in externa tidningsspecialister att utvärdera nyliga nummer av F&F, vi hade interna seminarier där vi gick igenom hur andra tidskrifter skriver om vetenskap, liksom andra interna överläggningar där vi diskuterade vår målsättning med tidskriften och där vi formulerade en redaktionell plattform vars ingress säger att tidskriftens uppdrag är att förmedla insikt i vetenskapliga förhållningssätt, metoder, resultat och diskussioner samt belysa forskningens roll i samhället.

Som en följd av diskussionerna beslöt vi att lägga ner vissa fasta avdelningar, att starta några nya och att omdana andra. Det sista och för läsarna mest tydliga steget var att omvandla dessa tankar till en ny och uppdaterad grafisk form. Uppdraget gick i höstas till tidningsformgivarna Pompe Hedengren och Peter Alenäs, som vi tycker har fångat våra idéer på ett kongenialt sätt. Peter kommer också att fortsätta som art director på tidskriften.

Det är med glädje och stolthet som vi nu presenterar första numret av "nya" Forskning & Framsteg. Kommentarer och synpunkter är mycket välkomna!

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.