Annons

Narkos kan ge sämre minne

Välmående. Stamceller i hjärnans hippocampus hos en råtta som inte har blivit sövd. Cellkärnorna är gröna.

Bild: 
Changlian Zhu

Narkos kan ge sämre minne

Unga råttor som sövs upprepade gånger får hjärnskador och svårt att lära sig nya saker.

Annons

Tidigare studier har visat att små barn som sövs och opereras upprepade gånger löper förhöjd risk att drabbas av inlärningsproblem när de börjar skolan. Men det är oklart om det verkligen finns ett orsakssamband.

Nu har en forskargrupp under ledning av professor Klas Blomgren vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visat att upprepad narkos skadar stamceller i hjärnans hippocampus, ett område som hanterar minnesfunktioner. Försöken är gjorda på råttor, och forskarna fann att de råttor som sövdes 30 minuter per dag i fyra dagar när de var unga fick jämförelsevis sämre minne när de blev äldre. Hos råttor som redan var gamla när de sövdes märktes ingen försämring av minnesförmågan.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.