Annons

Vad vet du om fosforkrisen?

A. Den kommande knappheten på fosfor kan orsaka

1 Sänkt havsyta.

X Överbefolkning.

2 Matbrist.

B. De största kända fosforreserverna finns i

1 Norge.

X Västsahara.

2 Australien.

C. Fosfor utgör "ryggraden" i

1 DNA.

X PVC.

2 GHB.