Annons

Varmare på jorden än i solen

Kvarkgluonplasma. I kollisionen mellan två guldjoner bildas världens varmaste materieklump.

Bild: 
Brookhaven Nat’l Lab

Varmare på jorden än i solen

Annons

Fyra biljoner grader Celsius – så het blev materia i en ovanlig form. Kvarkgluonsoppa, eller plasma, kallas den och bildas i kraftfulla kollisioner mellan elektriskt laddade atomer, så kallade joner. Rekordhettan uppnåddes i acceleratorn vid Brookhavenlaboratoriet på Long Island i USA, där guldjoner fick krocka med varandra i hastigheter nära ljusets.

Spillrorna bestod av atomkärnans minsta byggstenar – kvarkar och gluoner – som smälte samman i en supertät och superhet klump, 250 000 gånger varmare än i solens inre. Så hett har ingenting varit på jorden någonsin. Med hjälp av denna forskning hoppas fysikerna hitta nya lagar som styr materia i det heta plasmatillstånd som de tror rådde vid universums begynnelse.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.