Annons

Bara ”kvartstid” på kontor

Det mesta av arbetsdagen används till kringaktiviteter.

Bild: 
Fellow Designers

Bara "kvartstid" på kontor

Annons

Endast 25 procent av arbetstiden på kontor går till verklig förädling av det som verksamheten är avsedd för, det vill säga att utveckla och leverera produkter och tjänster. Det visar en studie av kontorsanställda gjord av det svenska konsultföretaget Ming Company.

Hela 45 procent av arbetstiden går till kommunikation: sammanträden, spontana pratstunder, e-post, telefon, minnesanteckningar och fakturor. En femtedel av tiden går till att utveckla procedurer/egen kompetens: utbildning, föreskrifter och utvärderingar. De två aktiviteterna förflyttningar och privata samtal/ärenden tar 10 procent av arbetstiden.

"Det betyder att närmare 6 av 8 arbetstimmar går till kringaktiviteter, arbetstid som egentligen inte tillför något direkt värde för dem som organisationen finns till för," skriver rapportförfattarna, som tillägger: "Ju högre hierarkisk position man har i organisationerna, desto mer tid läggs på kommunikation, procedurer och förflyttningar."

Detta får stöd av en ny studie vid Uppsala universitet, där sociologen Roland Paulsen funnit att många kontorsanställda – särskilt experter – har för lite att göra. De fyrtio personerna i undersökningen ägnade minst hälften av sin tid åt betald sysslolöshet, så kallat tomt arbete.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.