Annons
Hjälp Charlotte med kostnadskalkylen!
Bild: 
Kenneth Andersson

Hjälp Charlotte med kostnadskalkylen!

Lös gåtan: Hur bokstäver blir siffror i offerten

Charlotte, ekonomichef på skyltfabriken Synas & Ses, håller på med en kostnadskalkyl. Fabriken har hittills bara tillverkat neonrörsbokstäver enligt alfabetet nedan (se A), men nu har en kund beställt lite speciella siffror (se B) som ska utvisa åtta olika ingångar i en stor lagerbyggnad.

Charlotte vet att vissa bokstäver är krångligare att tillverka än andra och därför dyrare. Hon har börjat ana att alla bokstäverna utom våra svenska Å, Ä och Ö kan böjas och sträckas att bli till någon av de åtta siffrorna, vilket skulle göra att samma utgångsmaterial kan användas. Om det stämmer vore det enkelt för henne att ge kunden en offert.

Exempelvis kan R göras om till 6, enligt bilden (se C). Men frågan är vilka siffror och bokstäver som i övrigt motsvaras av varandra.

  1. En annan bokstav än R kan också göras om till 6. Vilken?
  2. Var och en av B, C, D och E kan böjas och sträckas till var sin unik siffra. Vilka?
  3. Vilka siffror kan man göra av de lite mer ovanliga bokstäverna Q och X?
  4. Vilken siffra kan åstadkommas av flest bokstäver?
  5. Vilken eller vilka siffror kan bildas av endast en av bokstäverna?