Annons

Korsfästelsen improviserad?

Upphängda? En dörrpanel i kyrkan Santa Sabina i Rom visar en tidig illustration av Jesu korsfästelse.

Bild: 
Gunnar Samuelsson

Korsfästelsen improviserad?

Vad är känt om hur Jesus avrättades? Så gott som ingenting, om man går till samtida källor.

Annons

Publicerad:

2010-08-10

Gunnar Samuelsson, doktor i religionsvetenskap, har gått igenom antika skrifter – på grekiska, latin, hebreiska och arameiska – från Homeros (som enligt traditionen levde på 700-talet f.Kr.) till Jesu århundrade på jakt efter information om korsfästelsen.

Men resultatet är magert.

– Det handlar om rätt snåriga texter, och det man skrivit om är olika former av upphängningar, berättar Gunnar Samuelsson. Ofta hängde man upp lik för att avskräcka, och även döende eller torterade människor. Om man band eller spikade fast dem vet vi inte. Kanske hängde man upp dem i träd, i ställningar, eller i någon påle. Och ibland hängde man upp kroppsdelar av stympade människor.

Det begrepp som återkommer i det material som Gunnar Samuelsson har analyserat är det grekiska ordet (ana)stauroun, som brukar betyda upphängning. Evangelisterna hävdar att Jesus bar ett stauros till Golgata. Hur detta såg ut vet man inte, även om den kyrkliga traditionen säger att det hade formen av ett kors eller en tvärbjälke till ett kors.

Gunnar Samuelsson tror att improvisation och tillfälligheter spelade roll vid dessa bestraffningar.

– Poängen är att vi inte vet. Det som enligt källorna skedde på Golgata var kanske bara det som råkade hända där. Vi vet bara att det finns många varianter av dessa straff.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

10

Kommentarer

Det måste väl ändå vara tämligen graverande med tanke på att den så kallade trosbekännelsen innebär att man skall tro på just korsfästning. För övrigt skall man tro på att den heliga ande avlat Jesus också. Man bör väl, om man är hederlig, tro på något så grundläggande - det är ungefär som kärnan i ett partiprogram - innan man sätter ställer upp i kyrkliga val. Vilket väl betyder att Carl Bildt, som ställde upp i kyrkovalet, fullt ut tror på trosbekännelsens teser. Vilket i sig känns lite darrigt med tanke på hans uppdrag.

Det är rätt klart egentligen, det ord som används i kyrkans översättningar
att betyda kors, är( stau-ros) på klassisk Grekiska betyder det upprätt påle, Avsåg alltså trä i ett stycke. Ordet ksy´lon avsåg samma sak.

Att prästerna sedan förvrängt dessa ord till sina egna trosuppfattningar
om korset är en annan sak. Men på Jesu tid avsågs trä i ett stycke.

På grekiska finns det inget ord som motsvarar det latinska crux. Stauros är det som kommer närmast, därför använde man det. Men det betyder inte att det inte var ett kors. Det var ju romare som verkställde Jesus korsfästning.

Man räknar med att Jesus blev korsfäst på ett trästativ bestående av en horisontell och lodrät bjälke, dvs ett kors. I evangelierna, som är ögonvittnes-skildringar, står det i Svenska folkbibelns översättning:
Matteus 27:31: När de hånat honom, tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom till att korsfästas.
Mrkus 15:20: Och när de hånat honom, tog de av honom purpurmanteln och klädde på honom hans egna kläder. Sedan förde de ut honom att korsfästas.
Lukas 23:26: När de förde bort honom, grep de en man som kom från landet, Simon från Syrene. På honom lade de korset, för att han skulle bära det efter Jesus.

I J.D. Parsons bok The Non - Christian Cross (London 1896) heter det. Det finns inte en enda mening i någon av de många skrifter, som utgör Nya testamentet.som i den ursprungliga Grekiska grundtexten ( Orginaltexten)innehåller ens några indirekta bevis för att den STAURUS som användes i Jesu fall var något annat en en vanlig Staurus alltså(påle),och än mindre några bevis för att den inte bestod av ett enda trästycke. Det är inte så lite missvisande av våra lärare att översätta ordet stauros med kors, när de översätter kyrkans grekiska dokument till vårt modersmål, och att därtill understödja denna handling genom att sätta in ordet kors i våra lexikon som innebörden i ordet stauros utan att noggrant förklara att denna innebörd i vilket fall som helst inte var den primära innebörden i ordet på apostlarnas tid.... Det finns således tungt vägande bevis för att Jesus dog på en upprättstående påle och inte på det traditionella korset.

Vi vet inte ens med säkerhet om Jesus existerade på något sätt som kan likna de beskrivningar som förekommer i evangelierna. Framförallt finns det inga belägg för att han dog på på korset -de kristna själv hävdar att han återuppstod från de döda -vilket vi idag vet att man inte kan göra annat än i samband med svår nedkylning och avancerade räddning m.a.o. han dog inte på korset, lika lite som han avlades av den helige ande (eller någon av de andra rövarhistorierna som strider mot modern vetenskap).

Även om det existerade en man vid namn Jesus så bevisar det inte han hade övernaturliga krafter eller att han var guds son. Det finns faktiskt inga bevis alls på att en gud existerar överhuvudtaget.

Var det jordbävning med åtföljande vulkanutbrott, som orsakade det tre timmar långa mörkret vid Jesu död? Det borde ju finnas historiska uppteckningar av ett sådant utbrott.

Isåfall behöver vi inte tro på några historiska personer alls och inte på varandra heller. Och en fråga: Om man kunde uppstå lite till mans lite då och då från de döda och att detta gick att "bevisa" med vetenskapliga metoder så var det ju ingen konst och inget att hetsa upp sig över eller skriva i tusenåriga profetsior och vittnesmål.
Saliga äro de som tror, sa en av dessa mycket historiskt omskivna personer som enligt er kanske inte har funnits. Det ni saknar är fler dimensioner av den här världen. Våga någon gång att se bortanför människolivets horisont. Människan är styrd av normativa värderingar och kan oftast inte lyssna på en andlig röst. Det kan man ju inte beklaga dem för eftersom de kanske inte hör eller känner någon sådan röst eller helighet. Jag önskar bara att den här världens människor kunde förstå att naturen är ett bevis på en guds existens och att varje levande varelse därute bär på ett mirakel som stavas livet.

Du har rätt Jordadotter, hela skapelsens bok är ju öppen ,för att kunna lära sig om skaparens existens men människor i dag är så grundlurade av dsk, evolutionsläran så dom tappat sinnet för logik. Inte ens en sådan logik går hem att man skulle startat om tideräkningen för en person som aldrig existerat.