Annons

Synen på rättvisa ändras med åldern

Experiment i rättvisa. Norska barn och ungdomar fick göra upp om lönen för sin datormöda.

Bild: 
AAAS

Synen på rättvisa ändras med åldern

Femteklassare är noga med att dela lika. För större barn är det självklart att den flitige ska ha bättre betalt.

Annons

Politiker har olika uppfattningar om hur stora skillnader i inkomster som är acceptabla. Ekonomer i Norge har gjort ett experiment för att se hur barn och ungdomar ser på saken.

Forskarna lät 500 elever i åldrarna elva till nitton år tjäna pengar genom att leta efter vissa sifferkombinationer på en datorskärm under en hel lektion. Den som ville kunde i stället koppla av med roliga datorspel och filmklipp, men då utan betalning.

Efteråt fick jämnåriga elever två och två berätta hur de ville dela upp sin gemensamma förtjänst. De yngsta barnen ville dela lika, medan äldre deltagare tyckte att det var mer rättvist att dela potten efter sina respektive arbetsinsatser. Resultaten är publicerade i Science.

– Skillnaden beror delvis på att hjärnan utvecklas så att äldre deltagare är bättre på att analysera flera faktorer, säger Ingvild Almås, forskare i nationalekonomi vid Norges Handelshøyskole i Bergen.

Men hon tror inte att det är hela förklaringen. Forskarna införde nämligen också en slumpmässig lönefördubbling för vissa spelare. Andelen som tyckte att ren tur skulle styra fördelningen var i stort sett densamma i alla åldrar. Och att acceptera slumpen är en lika enkel princip som att dela lika.

Ingvild Almås menar att samhällets normer också påverkar hur synen på rättvisa utvecklas.

– Barnen får betyg och ser att fotbollstränare toppar sina lag. Sådant kan stärka känslan för belöning efter prestation, säger hon.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Var och en kan konstatera att alla de politiska partierna i valrörelsen alltid är noga med att framhålla att deras förslag har en "fördelningspolitisk profil". Jag antar att de räknar med att mottagarna av budskapet skall tycka att deras förslag är "rättvisa". Mot bakgrund av den nyvunna kunskapen om hur yngre och äldre barn reagerar kan man fundera över om de politiska partierna i första hand vänder sig till femteklassare, eller om de allmänt räknar med att stora grupper av mottagarna befinner sig på femteklassarnas intellektuella nivå?