Annons
Varför är vi här?

Spiralgalaxen M81, liksom allt bestående i hela universum, är uppbyggd av materia.

Bild: 
HST

Varför är vi här?

Varför består universum av materia och inte av antimateria? Fysiker vid Fermilaboratoriet i USA är svaret på spåren.

Författare: 

Publicerad:

2010-08-10

Vore universum perfekt skulle det vara tomt. I begynnelsen bildades nämligen exakt lika mycket materia som antimateria. Och då borde de omedelbart ha förintat varandra. Ändå finns vi här.

En liten avvikelse i egenskaperna hos materia jämfört med antimateria skulle kunna förklara vår existens. Och nu har denna avvikelse hittats hos märkliga partiklar kallade B-mesoner. De är kända för att byta identitet biljoner gånger i sekunden och svänga mellan sitt vanliga materietillstånd till antimateria. Mycket noggranna mätningar visar att en gång per hundra blir B-mesonerna hellre materia än antimateria. Med denna lilla asymmetri hoppas fysikerna kunna revidera sina teorier. Men först måste observationerna bekräftas av andra.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Det kan vara så att antirummet är lite före i den kosmiska tiden än vår rumtid. Det kan bero vad man kallar
för tids-symmetribrott. I detta fallet beror det på en process man kallar för "den neutrala K-meson oscillationen. Det är när K-mesonen oscillerar mellan att vara antiK eller K-meson. K-meson befinner sig i
vår rumtid en liten längre tid än vad den gör som antiK-meson i antirummet. Det finns en liten tidsskillnad
här som är välldigt liten ca pi x 10^-34 sek. Denna tid skulle kunna motsvara livslängden på den neutrala pi- mesonen . Om nu antirummtiden ligger före vår rumtid så annihileras all antimateria med lika mycket av vår materia. Men den lilla tid som vår rumtid ligger efter betyder att all vår massa inte annihilieras utan resten motsvarar vår massa i vår rumtid. Denna ide har jag grunnat på de sista åtta åren, och dragit denna vågliga slutsats.

Lägg till kommentar