Annons

”Klotblixtar är hjärnspöken”

På riktigt? 1800-talsherrar överraskas av en klotblixt.

”Klotblixtar är hjärnspöken”

En överraskande förklaring på ett gammalt mysterium föreslås av fysiker.

Annons

Klotblixtar beskrivs så här i Nationalencyklopedin: ”Lysande klot som sällsynt iakttas som regel i anslutning till åska. Klotet är synligt några sekunder och kan försvinna med en knall utan att orsaka större skador. Fenomenet saknar accepterad vetenskaplig förklaring.”

Nu föreslår två österrikiska plasmafysiker att klotblixtar inte är något annat än rena hallucinationer. De har noterat att blixtnedslag vid sällsynta tillfällen kan komma i snabba serier. Det kan röra sig om många tiotal urladdningar, var och en omkring en tiondels sekund lång, under loppet av ett antal sekunder.

Dessa urladdningar åstadkommer magnetfält som i fråga om både styrka och växlingar liknar dem som skapas vid en hjärnstimuleringsteknik kallad transkraniell magnetstimulering, TMS. När TMS appliceras på synbarken i hjärnan rapporterar en del patienter att de ser just ljusklot.

De österrikiska fysikerna har gjort beräkningar som visar att personer som befinner sig inom 200 meter från en serie blixturladdningar utsätts för en magnetisk påverkan som motsvarar den vid TMS. Fysikerna hävdar inte att deras förklaring måste vara den rätta, men detta är en av de få teorier om klotblixtar som bygger på kända fenomen. Deras artikel har publicerats i Physics Letters A.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1