Annons
Sjöarna ökar sina utsläpp

Bottenprover. Sediment från insjöar innehåller kol som kan bilda växthusgas.

Bild: 
Cristian Gudasz

Sjöarna ökar sina utsläpp

I takt med att klimatet blir varmare kommer insjöar att släppa ut alltmer klimatgaser.

Partiklar som innehåller kol singlar ständigt ner mot sjöarnas botten. En del blir kvar i tusentals år. Resten bryts ner till klimatgaser, främst koldioxid.

– Insjöarna glöms ofta bort i diskussionen om klimatet, säger Lars Tranvik, professor i limnologi vid Uppsala universitet.

Han leder en forskargrupp som har studerat åtta svenska sjöar och gått igenom data från andra sjöar och fördämningar inom hela det norra barrskogsbältet. Temperaturen visade sig betyda mer än något annat för hur mycket kol som blir kvar på bottnen, enligt en rapport i Nature.

Med hjälp av prognoser för den globala uppvärmningen räknade forskarna ut att sjöarna i norra halvklotets barrskogar kommer att sluka 4 till 27 procent mindre kol per år inom ett sekel. Det motsvarar upp till en tredjedel av dagens årliga mänskligt orsakade utsläpp av växthusgaser i Sverige.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: