Annons

Havandeskapsförgiftning kan upptäckas tidigare

Blodprov varnar redan i femtonde graviditetsveckan.

Annons

En internationell forskargrupp har identifierat fjorton olika nedbrytningsprodukter, metaboliter, i blodet som pekar på kraftigt förhöjd risk för havandeskapsförgiftning.

Forskarna studerade kvinnor i femtonde graviditetsveckan. De kvinnor som hade alla fjorton metaboliterna i blodet visade sig löpa trettio gånger högre risk att senare utveckla havandeskapsförgiftning.

Med dagens metoder upptäcks sjukdomen först under andra halvan av graviditeten, sällan före vecka 24, genom att man mäter blodtrycket och letar efter särskilda proteiner i urinen.

Studien publiceras i tidskriften Hypertension.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.