Annons

Urtida försvar mot radioaktiv strålning

Tjernobyls växter tycks ha ett urgammalt genetiskt minne av att växa i radioaktiv miljö.

Annons

Explosionen i kärnkraftverket i Tjernobyl den 26 april 1986 var den värsta kärnkatastrofen i mänsklighetens historia – allt som inte kunde fly dog. Området runt reaktorn och staden Pripyat, där de flesta anställda bodde, är fortfarande öde. Men en del växter trotsar den radioaktiva strålningen.

Nu har en grupp slovakiska växtgenetiker upptäckt något som liknar redan existerande anpassningsmekanismer hos växterna. Utrustade i skyddsdräkter sådde forskarna sojabönor i den förorenade marken. Plantornas frön uppvisade sedan en högre aktivitet bland de proteiner som annars aktiveras när växterna är utsatta för höga doser tungmetaller.

Forskarna tror att den snabba anpassningen till gifterna i omgivningen beror på att växterna bär på molekylära minnen av kärvare förhållanden miljoner år tillbaka i tiden. Då utsattes alla livsformer på jorden för högre doser radioaktivitet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

5

Kommentarer

Uttrycket "radioaktiv strålning" ska inte användas. Strålningen från radioaktiva strålkällor är joniserande.

Denna kommentar är ett beklagansvärt utslag av så kallad hyperkorrekthet, ett ingenjörsmässigt sätt att se på språk som ofta sker på bekostnad av kommunicerbarheten. Gott språkbruk innebär en avvägning mellan dessa båda faktorer (och en del andra). Exempel: Varma korvgubbar är faktiskt inte varma (utan har oftast normal kroppstemperatur), men för den skull säger vi inte i dagligt tal "gubbar som säljer varma korvar" utan just varma korvgubbar. Inte heller är svarta börshajar svarta, dessutom inte alls hajar utan människor. Det finns tusentals exempel, varav många idiomatiska, på uttryck i språket som i någon mening är felaktiga, men som fungerar - vilket ju är det viktigaste. Så kom inte här och mästra utan var lite ödmjuk och skriv inte "ska inte användas" utan att du anser att uttrycket är olämpligt, trots att det är mer begripligt än joniserande strålning.

Skydd mot strålning har ju en världens äldsta djur nämligen insekter som kackerlackor,själv tror ja att de kom först ut av alla från havet till en radioaktiv miljö på land ,vilket man undrar faktiskt vad hände egentligen om Jorden befanns sig i radioaktiv rymd med röntgenstrålning som bla kommer från vintergatans centrum i perioder-tror faktisk att möjligen en uppslukad dvärggalax kärna kan ha blåst sin Jet" år vårt håll för miljoner år

Förlåt att jag anmärker ord, men röntgenstrålning har inte med radioaktivitet att göra. Det är viktigt att man i vetenskapliga och tekniska sammanhang använder rätta ord, också i kommentarer. Och varför framträder ni två som kommenterat bara med signaturer?

Röntgenstrålning har inte med radioaktiv strålning att göra - nej. Men att skydda sig på röntgenstrålning och skydda sig mot radioaktiv strålning kan man göra på liknande sett. Fast du måste vi såklart prata om gamma strålning och röntgenstrålning och inte all strålning som faller under de paraply som heter "radioaktiv strålning". Främst för att Alfa o Beta strålning stoppas hyfsat lätt och att det är gamma som är den mest energirik samt svår stoppad.
Bara för att vara klar: Radioaktiv strålning är ett samlingsnamn på Gamma-alfa-beta strålning som sker vid radioaktivt sönderfall. Joniserande strålning är samlingsnamn på alla strålningar som kan göra en atom till en jon. Nu vet jag inte om det finns flera typer av joniserande strålning (förutom radioaktiv strålning) , men jag misstänker att det finns.

Lite rättelse , insekter är ett släkte och kackerlackor är ett djur (eller finare en art).

Kanske lite off-topic men att Jorden till en början var lite radioaktiv råder det ingen tvekan om. Det är den radioaktiva processen som håller Jordens kärna flytande och varm. Dessutom utsätts vi alla för strålning från ganska många fronter; marken , vår egen kropp innehåller bland annat radioaktiva ämnen (dock väldigt lite) , från solen , från rymden (bakgrundsstrålningen).
Då Jordens atmosfär var tunn och kanske inte lika tjock så skulle strålnings skydd vara ganska viktigt och kanske till och med nödvändigt då landlevande djur och växter inte har meter av vatten som skyddar. Fast detta är ren spekulation ifrån mig.

Om jag minns rätt nu så var det mest Cesium som spreds ifrån Tjernobylexplosionen och om jag inte tar fel nu så är detta också kvar i marken - i en eller annan form. Cesium är både en metall (alkalimetall till och med) och mycket reaktivt med både vatten och syre. Kan detta någon vart ,kanske?

Som en avslutning vill jag bara säga att växter som lever i radioaktiv miljö är inte direkt något nytt. Dessutom bör man tänka på att det finns växter som klarar att leva på insidan av en kärnreaktor. Då känns ett frö i förorenad mark ganska så ointressant ,inte sant?