Annons

Vad står det i alla dessa bloggar?

Fråga: Det sägs ofta att bloggar numera är den viktigaste kanalen för opinionsbildning och nyhetsförmedling. För mig låter det tvivelaktigt. Finns det någon forskning som visar vad alla dessa bloggare egentligen skriver om?

Annons

Publicerad:

2010-11-17

Svar: Enligt World Internet Institute i Gävle handlar svenska bloggar om dessa ämnen:

  • Dagbok om det egna vardagslivet 64 %
  • Hobbyer och andra specialintressen 26 %
  • Politiska och andra åsikter 6 %
  • Arbete 4 %

Det allra mesta i bloggosfären beskriver alltså bloggarnas personliga liv, medan endast en bråkdel fokuserar på aktuella frågor i samhällsdebatten. Enligt preliminära bedömningar spelade bloggar mindre roll i höstens valrörelse än vad många hade väntat sig.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.