Annons

Finns det dömda styrelseledamöter i börsbolag?

Fråga: Jag har hört att det ska finnas åtskilliga personer dömda för brott i de svenska börsbolagens styrelser. Finns det någon forskning som verkligen visar det? Och har det i så fall någon betydelse?

Annons

Publicerad:

2010-11-17

Svar: Ekonomiforskaren Henrik Nilsson vid Handelshögskolan i Stockholm har kontrollerat drygt 4 000 styrelseledamöter i bolag på Stockholmsbörsen mot ett nationellt lagföringsregister och funnit att 22 procent av dem har dömts för brott. Hela nio av tio börsbolag har minst en brottsdömd styrelseledamot.

Brotten omfattar trolöshet mot huvudman, stöld, ekonomisk brottslighet men även ofredande, olaga intrång och våldsbrott. Vårdslöshet och onykterhet i trafiken utgör en stor andel. Fortkörningar och andra mindre förseelser ingår inte.

– Och visst spelar det roll. Styrelseledamöter dömda för brott är sämre på att styra och kontrollera bolagets ledning och fattar ofta strategiska beslut med hög risk. Företag med flera styrelsemedlemmar som är dömda för brott har sämre kvalitet på sin redovisning, har i genomsnitt tio procentenheters lägre lönsamhet och är mer riskfyllda att investera i, säger Henrik Nilsson.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

När en medborgare avtjänat sin skuld till samhället är medborgaren fri och ska bedömas som vem som helst. Vad det leder till att det per automatik blir förbjudet att arbeta efter avtjänat straff kan jag ej sia om, men samhället går med stormsteg fram emot livstidsstraff med först frihetsberövande/bötesstraff och sedan livstids yrkesförbud. Vad som då glöms bort är att förlåtelsen är en av de viktigaste beståndsdelarna i skapandet av den moderna civilisationen och att det som bestäms är brottsligt är bestämt av människan och egentligen inte har något att göra med moral och lämplighet i att utföra ett yrke. Vad som är brottsligt har har dessutom fluktuerat under årtusendena och är ingen konstant.

Naturligtvis finns det kopplingar mellan att driva företag och att följa spelregler såsom räkenskaper, skatter, avgifter och börsetik. Forskaren bör belysa problemet på ett djupare vis och inte bara konstatera faktum. Hur såg bolagen ut innan de styrdes av ex kriminella? Jag ifrågasätter ekonomiforskarens forskning tills jag sett hur den gått till. Har han fått tillgång till hemliga register och hur har han bedömt de granskade företagen? Eftersom den naturliga lönsamheten i ett företag vanligtvis uppgår till 10% av omsättningen borde resultatet vara 1% sämre för de företag som kontrollerades och konstaterades bestå av ett flertal fd kriminella, om man räknar på tio procent av vinsten och inte den totala omsättningen. Håll siffrorna rätt.

Vem är förvånad?