Annons
Hjälp telefonintervjuaren Brita att sköta sitt jobb
Bild: 
Kenneth Andersson

Hjälp telefonintervjuaren Brita att sköta sitt jobb

Lös gåtan: Hur gamla är de som bor i huset?

Med början för precis 50 år sedan och under 30 år framåt genomfördes så kallade folk- och bostadsräkningar i Sverige vart femte år. Då registrerades antalet bostäder i landet, antal boende i varje hushåll, personernas ålder och yrke, hur man tog sig till jobbet, hushållets inkomster och en del andra uppgifter.

Men folk- och bostadsräkningarna var inte alltid så populära hos allmänheten, och det var inte minst därför som de småningom upphörde. Svarsfrekvensen på de utskickade formulären sjönk för varje gång. Därför gjordes telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av hushåll som inte hade lämnat in sina blanketter, trots att det var obligatoriskt, för att åtminstone få reda på antalet personer i hushållet och deras ålder.

Just den här morgonen år 1990 ska intervjuaren Brita ringa till en angiven gatuadress i grannstaden. Av personen som svarar får hon strax veta att det bor tre personer i huset.

Ibland brukade vissa personer ta tillfället i akt att skoja lite med intervjuarna, så när Brita frågar hur gamla de tre är, får hon svaret att produkten av deras åldrar, det vill säga deras åldrar multiplicerade med varandra, är 225, och att summan av åldrarna är densamma som husets gatunummer.

Brita vill gärna ge igen med samma mynt, och efter att ha tänkt efter ett litet tag frågar hon:

– Gissar jag rätt om jag säger att du och en annan person i hushållet är jämngamla?

Och då skrattar den tillfrågade och svarar: – Nej, verkligen inte!

– Tack så mycket, då har jag fått reda på det jag behöver, säger Brita och lägger på luren.

Vad var det för ålder på de tre personerna i hushållet?