Annons

Stressande ledighet

Många svenskar föredrar ledighet framför högre lön. Samtidigt upplever vi ledigheten som stressande.

Annons

– Även om arbetslivet upplevs som alltmer stressigt, så har även fritiden blivit en stressfaktor, säger Paul Fuehrer, sociolog vid Stockholms universitet.

Han har intervjuat människor i Stockholmsområdet och i Jämtland om deras syn på ledighet och lön. Flertalet föredrar mer ledighet. Men alla valmöjligheter gör fritiden mer stressfylld, särskilt som arbetet kan tränga in i fritiden via mobiltelefon och e-post.

– Många upplever fritiden som stressig, och talar rent av om ett slags kontrollförlust. Ändå värdesätts den lediga tiden allt högre, så resultatet är tämligen paradoxalt, säger Paul Fuehrer.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.