Annons

Svenskar villigast i Europa att bli organdonatorer

Från hjärtat. Fyra av fem svenskar kan tänka sig att donera sina organ. Omkring 700 svenskar om året får fortsatt liv tack vare organ- och vävnadsdonationer.

Bild: 
Kevin Curtis/Science Photo Library

Svenskar villigast i Europa att bli organdonatorer

Hela 83 procent av svenskarna kan tänka sig att efter döden donera sina organ. Det är den högsta siffran inom EU.

Annons

När det gäller medborgarnas vilja att donera sina organ ligger Sverige högt över genomsnittet bland EU-länderna, som är 55 procent. Yngre och högutbildade är villigast att donera sina organ.

Trots de positiva siffrorna är det bara 62 procent av svenskarna som har talat med närstående om organdonation och dessutom sjunker antalet donatorer. Man måste anmäla sig eller förklara för sina anhöriga att man är villig att donera sina organ.

– Har man inte aktivt tagit ställning under sin livstid ligger det på de närmaste att tolka din vilja, säger Donationsrådets ordförande Eva Fernvall.

Sverige i organtoppen

Land – Andel som vill donera, %

 1. Sverige 83
 2. Malta 77
 3. Belgien 72
 4. Finland 72
 5. Danmark 70
 6. Frankrike 66
 7. Nederländerna 64
 8. Irland 64
 9. Cypern 63
 10. Luxemburg 62
 11. Kroatien 53
 12. Turkiet 32
 13. Makedonien 26

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Innebär det att svenska organ kommer att bli stulna för att ges till donatorer i EU hellre än behövande i Sverige i första hand? Utvecklingen är oroande då korruptionen är ett större problem inom EU byråkratier då den även sker laglig genom lobbyism.